Zgłaszanie szkody

Dane do zgłoszenia

Dodaj załącznik

Wymagane zgody

Ważne uwagi:

  1. Twój numer polisy jest kluczowym identyfikatorem, który agent będzie potrzebować, aby zlokalizować Twoje ubezpieczenie. Upewnij się, że masz go przy sobie lub dostęp do niego online.

  2. Formularz zgłoszeniowy szkody: dokładnie uzupełnij wszystkie pola, aby uniknąć opóźnień w procesie rozpatrywania roszczenia.

  3. Opis szkody: Przygotuj dokładny opis, jak doszło do szkody. Im bardziej szczegółowy, tym łatwiej będzie agentowi zrozumieć sytuację. Opisz okoliczności, datę, godzinę i miejsce zdarzenia.

  4. Zdjęcia i dokumentacja wizualna: Zdjęcia uszkodzeń lub sytuacji, która doprowadziła do szkody, są niezwykle ważne. Starannie udokumentuj wszelkie widoczne szkody, aby pomóc w ocenie roszczenia.

  5. Raporty policyjne: Jeśli szkoda jest wynikiem działalności przestępczej, dostarcz kopię raportu policyjnego. To ważne dla udowodnienia, że zdarzenie rzeczywiście miało miejsce.

  6. Świadectwa medyczne: Jeśli szkoda dotyczy obrażeń cielesnych, dostarcz wszelkie świadectwa medyczne, które potwierdzają naturę i zakres obrażeń.

  7. Faktury i rachunki: Jeśli musisz ponieść koszty związane z naprawą lub zastąpieniem uszkodzonych przedmiotów, zachowaj faktury i rachunki. To pomoże w określeniu wartości roszczenia.

  8. Korespondencja z ubezpieczycielem: Zachowuj wszelką korespondencję e-mailową, listową lub telefoniczną między tobą a ubezpieczycielem dotyczącą roszczenia.

  9. Świadkowie: Jeśli byli świadkowie zdarzenia, podaj dane kontaktowe tych osób. Świadkowie mogą potwierdzić okoliczności szkody.

  10. Inne dowody: Jeśli masz inne dowody, które są istotne dla rozpatrzenia roszczenia, dostarcz je agentowi. Może to obejmować nagrania wideo, notatki lub inne dokumenty.

Pamiętaj, że im lepiej przygotowana dokumentacja, tym bardziej prawdopodobne jest szybkie rozpatrzenie roszczenia. Współpraca z agentem ubezpieczeniowym i dostarczenie pełnej dokumentacji to klucz do uzyskania odszkodowania, na które jesteś uprawniony. Dlatego warto zainwestować czas w dokładne zbieranie wymaganych dokumentów już na początku procesu zgłaszania szkody.