Ubezpieczenie Twojej firmy

Strona główna

Dane kontaktowe

Dane firmy

Zakres ubezpieczenia firmy

Zakres ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie NNW oferujemy tylko przy jednoczesnym ubezpieczeniu mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych lub sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.Udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w razie śmierci Ubezpieczonego lub ich pracowników, bądź doznania przez nich trwałego uszczerbku na zdrowiu lub oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, spełniającego definicję wypadku przy pracy, zgodnie prawem powszechnie obowiązującym. Odpowiedzialność ubezpieczyciela ograniczona jest do wysokości sumy ubezpieczenia na jedną osobę nie więcej niż suma ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia.

Kod rabatowy

Wymagane zgody

Pamiętaj o podaniu poprawnego adresu email, ponieważ trafią tam oferty! Upewnij się też, czy nie trafiły do folderu spam.

Ubezpieczenie firmy jest ważnym elementem zabezpieczenia biznesu przed nieprzewidzianymi wydarzeniami i ryzykami, które mogą wprowadzać zamieszanie i prowadzić do strat finansowych. Oto kilka powodów, dlaczego warto je kupić:

  • Ochrona przed odpowiedzialnością cywilną: Ubezpieczenie firmy zabezpiecza nas przed odpowiedzialnością finansową za szkody, które możemy wyrządzić naszym klientom, pracownikom lub innym osobom trzecim.
  • Ochrona majątku: Ubezpieczenie firmy pokrywa koszty naprawy lub odbudowy naszego majątku w razie katastrofy naturalnej, pożaru, kradzieży lub innego rodzaju zdarzenia losowego.
  • Oszczędność: W razie nieprzewidzianych zdarzeń, ubezpieczenie firmy może oszczędzić nam dużo pieniędzy i stresu, ponieważ koszty naprawy lub odbudowy naszego majątku będą pokryte przez ubezpieczenie.
  • Wsparcie w razie nagłych sytuacji: W razie katastrofy naturalnej, pożaru, kradzieży lub innego rodzaju zdarzenia losowego, ubezpieczenie firmy może zapewnić nam pomoc i wsparcie, co zwiększa nasze bezpieczeństwo i stabilność.
  • Wzmocnienie reputacji: Posiadanie ubezpieczenia firmy pomaga wzmocnić naszą reputację w oczach klientów i partnerów biznesowych, ponieważ pokazuje, że jesteśmy profesjonalni i zorientowani na bezpieczeństwo.

Wniosek jest prosty: ubezpieczenie firmy jest ważne dla każdej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą i chce chronić swój biznes przed nieoczekiwanymi zdarzeniami.